Welkom bij Giloflow

 

 

 

 

WELKOM BIJ GILOFLOW

 

Praktijk voor Natuurlijke Welzijnsbehandelingen en Voeding.

 

Gioflow is gespecialiseerd in:

- Gezonde volwaardige voeding, Natuurvoeding, Raw Food

- Energetische welzijnsmetingen en behandelingen

- Detox behandelingen

- Vasten

- Gezond ademhalen en bewegen

- Individuele Welzijnsprogramma's voor alle leeftijden

 

 

100% Energieflow               = Gezondheid

Geblokkeerde Energieflow = Dysbalans, Ziekte

 

Er zijn verschillende soorten Welzijns behandelingen:

I-Health behandelingen

Hyperphoton behandelingen

Aqua-Chi behandelingen

Wellness massages


De behandelingen

- Bevorderen en ondersteunen je zelfregulerend en zelfherstellend vermogen op energetisch, fysiek, mentaal en psycho-emotioneel niveau waardoor je welzijn, vitaliteit, blijheid en levenslust gaan toenemen.

- Verwijderen energetische storingen en blokkades op alle niveaus.

- Optimaliseren je energiedoorstroming en je weerstand.

- Verwijderen afvalstoffen en gifstoffen uit je lichaam.

- Ontspannen je lichaam en geest.


Voor wie: voor iedereen vanaf geboorte tot 100 +

 

 

WELCOME TO GILOFLOW

 

Practice for Natural Welfare treatments and Food.

 

Giloflow is specialised in:

- Healthy whole foods, Organic Food and Raw Food

- Energetic health measurements and treatments

- Detox treatments

- Fast

- Healthy breathing and excercise

- Individual welfare programs for all ages

 

100% Energy flow     = Health

Blocked Energy flow = Imbalance, Disease

 

There are several types of Welfare treatments:

I-Health treatments

Hyperphoton treatments

Aqua-Chi treatments

Wellness massages

 

The treatments

- Promote and support your self-regulating and self-healing ability on energetical, physical, mental and psycho-emotional level which will increase your well-being, vitality, gladness and stamina.

- Remove energetic disturbances and blockages al all levels.

- Optimize your energy flow and your resistance

- Remove waste and toxins.

- Relax your body and mind.


For whom: everyone from birth to 100+

 

 

GILOFLOW FOR YOUR WELLBEING TO GO!